Zend Mij
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

Sliep ik of waakte ik, het leek een droom
ik zag de Koning op een hoge troon
En ik beefde op de drempel
Engelen vlogen door Zijn tempel
Af en aan
ik zei: verlos mij, ik zal ondergaan
Met een gloeiende kool raakte Hij mijn lippen aan
En zo sprak Hij mij vrij
En ik hoorde hoe Hij zei
Wie zal gaan
Wie zal Ik zenden, wie zal voor Ons gaan
Wie zal Ik zenden, wie zal voor Ons gaan

Daar is een kind dat om zijn moeder schreit
Daar is een oude man die honger lijdt
En een dronkaard op de straat
Een heel volk dat ondergaat
Zonder Mij
Miljoenen mensen kennen heg noch steg
Dwalen als schapen op hun eigen weg
Door die woorden zag ik pas
Dat Gods hart gebroken was
En ik zei
Hier ben ik Here, zend mij
Hier ben ik Here, zend mij

Hij zei: ga heen, genees de zieken die er zijn
Maak alle volken tot discipelen van Mij
En ik merkte toen Hij sprak
Hoe mijn hart met 't zijne brak
En ik zei
Hier ben ik here, zend mij
Hier ben ik Here, zend mij
Hinnèni Adonai

Staat op: Zend mij