Zeg Het Voort
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld
(Marcus 16 : 15)

Omat de Heer verrezen is
Zingen wij in koor
Heel de wereld door
Omdat de Heer verrezen is
Zingen wij in koor
Tot de wereld hoort
Dat de Heer verrezen is

Zeg het voort (zeg het voort)
Zeg het voort (zeg het voort)
Geef het door dat de Heer verrezen is
Zeg het hier (zeg het hier)
Zeg het daar (zeg het daar)
Want het woord is waar

Omdat de Heer verheerlijkt is
Zingen wij in koor
Heel de wereld door
Omdat dat de Heer verheerlijkt is
Zingen wij in koor
Tot de wereld hoort
Dat de Heer verheerlijkt is

Zeg het voort (zeg het voort)
Zeg het voort (zeg het voort)
Geef het door dat de Heer verrezen is
Zeg het hier (zeg het hier)
Zeg het daar (zeg het daar)
Want het woord is waar


Omdat de Geest gekomen is
Zingen wij in koor
Heel de wereld door
Omdat de Geest gekomen is
Zingen wij in koor
Tot de wereld hoort
Dat de Geest gekomen is

Zeg het voort (zeg het voort)
Zeg het voort (zeg het voort)
Geef het door dat de Heer verrezen is
Zeg het hier (zeg het hier)
Zeg het daar (zeg het daar)
Want het woord is waar

Staat op: Witte zwanen zwarte zwanen, Weet je dat de lente komt, De steen is weg