Zalig De Armen Van Geest
Tekst en muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

Zalig de armen van geest
Want hunner is het koninkrijk
Zalig zij die treuren
Want zij vinden troost
Zalig de zachtmoedigen
Want zij erven de aarde
Die hongeren naar gerechtigheid
Want zij worden verzadigd
Zalig de barmhartigen
Hen geschiedt barmhartigheid
Zalig de reinen van hart
Zij zullen God zien
Zalig de vredestichters
Hun naam is kinderen Gods
De vervolgden van de gerechtigheid
Want hunner is het koninkrijk

Staat op: Levend water