Wit Als Sneeuw
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld

Zie je die witte deken
Die heel de wereld bedekt
Zo smetteloos rein
Dat is van God een teken
Dat wij voor Hem onbevlekt
Als sneeuw mogen zijn

Wit als sneeuw
Wit als sneeuw
Wit als de sneeuw

Zie je die witte wade
Die heel de wereld bekleedt
Zo vlekkeloos schoon
Zo maakt ook Gods genade
Die ons met Christus bekleedt
Ons rein als Zijn Zoon

Wit als sneeuw
Wit als sneeuw
Wit als de sneeuw

Staat op: Wonder boven wonder, Een boom vol kerstliedjes, Een koning is geboren