We Zitten In Een Bootje
Tekst en muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

We zitten in een bootje
Een bootje op het meer
Zo varen we een poosje
Een poosje heen en weer
Maar nee o nee
Het zit niet mee
Een wilde storm
Een woeste zee
Hellup!

We zitten in een bootje
De golven zijn zo hoog
We roepen hard naar Jezus:
‘We houden het niet droog!’
Maar dan zegt Hij:
’Vertrouw op Mij
De wilde storm
Is nu voorbij
Wees stil!’

We zitten in een bootje
En alles is weer stil
De wind en ook het water
Zij doen wat Jezus wil
Als Hij wat zegt
Gebeurt het echt
Als Hij wat zegt
Gebeurt het echt!
Wow!

Staat op: Elly en de Wiebelwagen (deel 2)