Waar Woont God
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld
(Jesaja 57:15)

Waar woont God
In de hoge
In het heilige
Waar geen mens Hem ziet
Waar woont God
Bij de zwakken
Bij de kleinen
Die stuk zijn van verdriet

Daar woont de Here God
En Hij brengt een keer
In hun lot
Daar woont God
Daar woont God

Staat op: Daar gaan we dan