Vier Dikke Vrienden
Tekst en muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

Vier dikke vrienden,
Die liepen over straat.
Ze wilden graag naar Jezus toe
En het was al laat.

Vier dikke vrienden
Die kregen een idee:
We halen onze zieke vriend,
Dan nemen we die mee!

Vier dikke vrienden
Die vonden een brancard.
Daar legden ze de vijfde op
En zo kwamen ze daar.

Vier dikke vrienden
Die zeiden: ‘O wat druk!’
Ze klommen samen op het dak
De vijfde had geluk.

Vier dikke vrienden
Die lieten hem daar neer
Hij zakte door het grote gat
Voor Jezus’ voeten neer.

Vier dikke vrienden
Die keken naar omlaag
En Jezus zei: ‘Ik wil dat jij
Weer beter wordt vandaag.’

Vijf dikke vrienden
Die dansten over straat
Ze riepen: ‘Als je Jezus vindt
Dan is het nooit te laat!’

Staat op: Elly en de Wiebelwagen 2