Toen Ik Klein Was
Tekst en muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Toen ik klein was
Toen ik klein was
Vond ik dat het leven fijn was
Toen ik zes was
Toen ik zes was
Dacht ik dat ik een prinses was

En m'n moeder zei: 'da's goed
Maar was eerst je handen
En poets ook je tanden
Zoals een echt prinsesje doet'

St: En als je dat allemaal had gedaan
Dan zong ze voor het slapengaan
Nog een liedje

(Slaap kindje slaap)

Toen ik klein was
Toen ik klein was
St: Dacht jij dat je een konijn was
Nee, ik droomde toen ik zes was
Dat ik later zangeres was
En m'n vader zei: 'da's fijn
Maar eet eerst je spruitjes
En gezonde fruitjes
Anders dan blijf je altijd klein'

En als ik dat dan had gedaan
Dan speelde hij voor het slapen gaan
Op zijn mondharmonica

Nu ik groot ben
St: En ook rood ben
Heb ik voor mezelf besloten
Om die lessen in mijn leven
Ook aan anderen door te geven
Want het is nog net als toen:
Als je wat wil worden
Is dat best in orde
Maar je moet er zelf ook wat voor doen
St: zit dus niet te dromen
Dat die prins zal komen
Want je moet er zelf ook wat aan doen

Staat op: De ark van Stekeltje gaat op reis