Soms-Blues
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld
(1 Johannes 1:5-10)

Soms
Als ik weer wat stoms heb gedaan
Ja soms
Als ik mezelf wel voor m'n kop kan slaan
Doe ik nog veel dommer
Vergeet ik om er
Mee naar de Heer te gaan

Maar altijd
Als ik het aan de Heer vertel (ja wat dan)
Ja altijd
Als ik het eerlijk aan de Heer vertel (ja wat dan)
Dan vraagt Hij niet waarom maar
zegt Hij: dat was dom maar
Ik vergeef het wel

Al is het al de tweede keer
De derde of de vierde
Al is het al de vijfde keer

De zesde of de zevende
Jezus is de levende
Jezus is de levende

De achtste of de negende
De tiende of de elfde
Jezus is dezelfde
Jezus is dezelfde

Dus soms
Als je weer wat stoms hebt gedaan
Soms
Als jij jezelf wel voor je kop kan slaan
Doe dan niet nog dommer
Vergeet niet om er
Mee naar de Heer te gaan

Staat op: Daar gaan we dan