Sla Je Bijbel Op
Tekst & Muziek: Rikkert Zuiderveld

Sla je bijbel op en lees 'es
Al die wonderen van toen
Al die wonderen van Jezus
Zou Hij die vandaag niet doen
Sla je bijbel op en lees 'es
Al die wonderen van toen
Al die wonderen van Jezus
Zou Hij die vandaag niet doen

Het wonder van de blinde man
Die zomaar weer kon kijken
Het wonder van de lamme man
Die zomaar weer kon gaan
Het wonder van het zieke kind
Dat zomaar werd genezen
Het wonder van de oude vrouw
Die op kon staan

Het wonder van de vijgenboom
Die plotseling verdorde
Het wonder dat Hij Lazarus
Opnieuw tot leven riep
Het wonder dat de boze geesten
Vluchtten voor zijn woorden
Het wonder dat Hij zomaar
Op het water liep

Het wonder van de manden
Vol met broden en met vissen
Het wonder van het water
Dat veranderde in wijn
Het wonder van de wilde storm
Die zo ineens ging liggen
Het wonder dat Hij Koning was
En knecht wou zijn

Sla je bijbel op en lees 'es...

Het wonder dat Hij aan het kruis
De zonden wilde dragen
Het wonder dat Hij opstond
En de dood verslagen heeft
Het wonder dat Hij levend
Naar de hemel is gevaren
Het wonder dat Hij nu
In onze harten leeft


Staat op: Wonder boven wonder