Puin Ruimen
Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman
Muziek: Marcel Zimmer

Als je met iemand ruzie hebt
En het is nog niet goed
Zorg eerst dat het in orde komt
Vóór je iets samen doet

Eerst moet je puin ruimen
Puin ruimen
Handen uit de mouwen
Puin ruimen, puin ruimen
Dan pas kun je bouwen!

Of heb je soms voor ekenen
Een drie op je rapport
Zorg eerst dat het in orde komt
Vóór je professor wordt

Eerst moet je puin ruimen ...

Of lijkt het in je eigen hart
Soms net een vuilnisbelt
Zorg eerst dat het in orde komt
Want voor ons allen geldt

Eerst moet je puin ruimen ...

Staat op: Toontje hoger (Christelijke kinderboeken actie-cd 2004)