Onze Vader
Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw Naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw Naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel

Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schluden
Zoals ook wij
Aan anderen vergeven
En leid ons niet in bekoring
Maar verlos ons van het kwade

Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid in eeuwigheid
Amen

Staat op: Vertel het aan de mensen, Een boom vol liedjes (deel 1)