Litanie
Tekst & Muziek: Elly Nieman & Rikkert Zuiderveld

Dag juffrouw ben ik hier bij de burgerlijke stand?
Ik heb een zoon gekregen die ik aan wou geven
Ik weet niet hoe het moet, ik ben een vreemde in dit land
Kom geen paniek meneer dat regel ik wel even
Naam van de moeder
Maria
Gehuwd
Nee juffrouw maar het kind zou Jezus moeten heten
Wanneer geboren
Middernacht
U ben de vader
God ik zou het echt niet weten
In dat geval kan ik het kind niet registreren
En de naam Jezus komt niet voor in ons kohier
Ik zal de zaak eerst grondig moeten epibreren
Zet u maar vast een kruisje op dit formulier

Jij bent een deel van de keten
De keten bepaalt het getij
Het getij is het voelen en weten
En een deel van de keten ben jij

Heilige Maria                           (bid voor ons)
Maagd der maagden                (bid voor ons)
Moeder van Christus                (bid voor ons)
Zetel van wijsheid                    (bid voor ons)
Spiegel van gerechtigheid         (bid voor ons)
Mystieke roos                         (geef ons de vrede)
Toren van David                       (geef ons de vrede)
Ivoren toren                             (geef ons de vrede)
Gouden huis                           (geef ons de vrede)
Ark van het verbond                 (geef ons de vrede)
Deur van de hemel                   (geef ons de vrede)
Morgenster                             (bid voor ons)
Heil van de zieken                   (bid voor ons)
Toevlucht van de zondaars        (bid voor ons)
Troosteres van de bedroefden    (bid voor ons)
Koningin van de engelen           (bid voor ons )
Koningin van de profeten           (bid voor ons)
Koningin van Atlantis                (bid voor ons)
Koningin van de vrede               (bid voor ons)
Bid voor uw kinderen                 (bid voor ons)
En geef ze de vrede                  (geef ons de vrede)
Moeder Maria                           (geef ons de vrede)
Geef ons de vrede                     (geef ons de vrede)

Jij bent een deel van de keten
De keten bepaalt het getij
Het getij is het voelen en weten
En een deel van de keten ben jij 

Staat op: De draad van Ariadne, Een portret van Elly & Rikkert