Levend Water 1
Tekst en muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

Verhalen over 't einde doen de ronde
De wijzen van de wereld staan verstomd
De dokters plakken pleisters op de wonden
De rechters van de wereld spreken krom
En wie verlangt naar gerechtigheid
Die zegt ik kom
Kó-ó-óm
Want het water dat Hij zal geven
Zal in je zijn
Als een fontein
Van eeuwig stromend eeuwig stromend leven

De heerser van de wereld
Heeft geen been om op te staan
Al had ie alle legers in zijn macht
Z'n rijk is overwonnen
Z'n glorie is vergaan
Sinds Jezus riep dat alles is volbracht
En wie er leeft
In spijt en pijn
Die zeg ik kom
Kó-ó-óm
Want het water dat Hij zal geven
Zal in je zijn
Als een fontein
Van eeuwig stromend eeuwig stromend leven

Want ieder die van het gewone water drinkt
Die krijgt weer dorst te zijner tijd
Maar wie het water drinkt dat Jezus schenkt
Zal niet meer dorsten tot in eeuwigheid
En als je dorst hebt
Als je dorst hebt
Zegt Hij kom
Kó-ó-óm
Want het water dat Ik zag geven
Zal in je zijn
Als een fontein
Van eeuwig stromend eeuwig stromend leven

Staat op: Levend water