Lam Van God
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

O Lam van God
Heilig Lam van God
Ik wil bereid zijn om te zwerven
Zoals U hebt gezworven
En het land doorging
Als een vreemdeling
O Lam van God
Ik wil bereid zijn om te sterven
Zoals U bent gestorven
Als een offerlam
Dat onze zonden nam
Lam van God

O Lam van God
Ik wil bereid zijn mij te vernederen
Zoals U bent vernederd
U die eeuwig leeft
Maar Zich ontledigd heeft
O Lam van God
Ik wil bereid zijn mij te geven
Zoals U zich gegeven hebt
In kwetsbaarheid
Dat is Uw waardigheid
Lam van God

Heilig Lam van God
U bent waard om te ontvangen
Alle macht, en de sterkte
Eer en heerlijkheid
Rijkdom en majesteit
Lam van God

Staat op: Zend mij, Eigen keuze (deel 1)