Kop Op Job
Tekst en muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Heb ik jullie 't verhaal van Job verteld? (wie?)
Job - hij was een vriend van God en welgesteld (wat?)
Dat betekent: hij had huizen land en geld
Drie dochters zeven zonen en heel veel kamelen
Maar hij had een vijand - die ken je wel (wie?)
Satan was zijn naam - hij had een listig spel (hoe?)
Hij nam Job alles af - dat deed-ie bliksemsnel
Zelfs z'n vrouw die zei: zeg maar vaarwel! (o nee!)

Kop op Job
Geef het niet op Job
Ook al ben je alles kwijt
Kop op Job
Stop dat getob Job
Er komt voor jou een nieuwe tijd

Job zat in z'n eentje op de vuilnisbelt (ach1)
En leek voor de hele wereld uitgeteld (echt?)
Z'n vrienden kwamen vragen: waar is nu die held?
't Is een straf van God dat jij dit lot verdiende
Job zei: ik weet echt niet waarom Hij dit geeft
Maar dit weet ik wel: dat mijn Verlosser leeft
Als God het is die mij dit afgenomen heet
Is er een beter plan - wat dacht je dan (dat klopt!)

Kop op Job
Geef het niet op Job
Ook al ben je alles kwijt
Kop op Job
Stop dat getob Job
Er komt voor jou een nieuwe tijd

En de Heer gaf Job twee keer zoveel als hij eerst had
En zegende hem nóg meer dan vroeger
Dus onthoud maar goed als alles tegenzit (blèè)
Als je tot je nek in de problemen zit (help!)
Doe dan net als Job en geloof en bid
Vertrouw op God en zing dan dit: (oké!)

Kop op joh
Geef het niet op joh
Ook al ben je alles kwijt
Kop op joh
Stop dat getob joh
Er komt voor jou een nieuwe tijd

Staat op: Daar gaan we dan