Jeruzalem II
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
(Jesaja 52 : 1 - 12 en 11 : 6 - 10)

Jeruzalem, Jeruzalem
Schudt het stof van U af
Trek Uw pronkgewaden aan
Jeruzalem, Jeruzalem
Hoor de stem van de vreugdebode
uw Koning komt
Jeruzalem, Jeruzalem
Maar de banden van Uw hals los
Ik maak U vrij
Jeruzalem, Jeruzalem
Hoor de bomen in de handen klappen
Jezus komt
Jeruzalem, Jeruzalem
Breek uit in gejuich
Uw lijden is voorbij
Jeruzalem, Jeruzalem
Want de Heer heeft Zijn volk getroost
Hij heeft Jeruzalem, Jeruzalem voerlost

Dan zal de wolf bij het schaap verkeren
En de leeuw en het lam tesamen zijn
Dan zal de slang geen kind meer deren
Alles buigt zich neer voor Hem
Dan zal geen mens meer de oorlog leren
Omat heel de aarde vol zal zijn
Vol van de heerlijkheid des Heren
Stromend uit Jeruzalem
Jeruzalem

En Hij zal heersen tot de einden van de aarde
Zijn Naam zal Vrede zijn, Zijn Naam zal Vrede zijn
Ze zullen komen op kamelen en op paarden
Zijn Naam zal Vrede zijn...
Ja alle volken zullen komen om te buigen
Zijn Naam zal Vrede zijn...
En heel Jeruzalem zal met haar Koning juichen
Zijn Naam zal Vrede zijn...
Dan zal Hij staan en Hij zal al Zijn schapen weiden
Zijn Naam zal Vrede zijn...
Ze zullen rustig wonen, niemand zal meer strijden
Zijn Naam zal Vrede zijn...
Want Hij zal heersen tot de einden van de aarde
Zijn Naam zal Vrede zijn...

Staat op: Alles in alles, Eigen keuze (deel 2)