In Het Graf Van Jozef Van Arimathea
Tekst en muziek: Jan Visser

In het graf van Jozef van Arimathea
Begroeven zij de Heer
In het graf van Jozef van Arimathea
Legden zij de Meester neer
En het verdriet is groot
Nu is de Meester dood
Hoe komen zij dit leed te boven
Ze staren naar de steen
Zo stil en zo alleen
Ze kunnen het maar niet geloven

Uit het graf van Jozef van Arimathea
Is Jezus opgestaan
Uit het graf van Jozef van Arimathea
Dat heeft Hij voor ons gedaan
Zijn macht is meer dan groot
Veel sterker dan de dood
De Heer is uit het graf gekomen
En zo wordt alles goed
Hij komt ons tegemoet
En wil in onze harten wonen

Staat op: Weet je dat de lente komt