In De Woestijn
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

Hier ben ik dan in de woestijn
Tijd om alleen met U te zijn
Tijd om de schitter en de schijn
Van deze wereld te verlaten
Zoals Elia indertijd
Toen hij gevoed werd door de raven
Zo mag ik mij aan U laven
U sterkt mij voor de strijd

Hier ben ik in de eenzaamheid
Zonder te weten van de tijd
U maakt in stilte mij bereid
U schrijft Uw plan in mijn gedachten
Zoals bij Mozes indertijd
Op de berg, toen hij bleef wachten
Veertig dagen, veertig nachten
In een glans van heerlijkheid

Hier ben ik dan in de woestijn
Waar U mij leert om leeg te zijn
En op de grens van vreugde en pijn
Te zwijgen van mijn eigen wensen
Zoals Johannes indertijd
Dei in een liefde zonder grenzen
En zonder angst voor 't spel der mensen
Uw wegen heeft bereid

O Koning Jezus, werk in mij
Maak mij een strijder zoals gij
Spreek door mijn mond de mensen vrij
Die aan hun zonden zijn bezweken
Zoals U eenmaal met gezag
Door een enkel woord te spreken
Elke duistere band deed breken
En het eeuwig leven bracht

Hier ben ik dan in de woestijn
Tijd om alleen met U te zijn

Staat op: Zend mij, Eigen keuze (deel 2)