Ik Droomde
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld

Ik droomde dat de kernbom was afgeschaft
Dat niets de aardse vrede kon verstoren
Tot ik plotseling gedreun van laarzen hoorde
En soldaten met hun stenguns zag
Waarmee de ene mens de andere vermoordde

Ik droomde dat de stenguns werden weggebracht
Het werd weer stil je kon de vogels horen
In een harmonie die niemand kan verwoorden
Tot 'k het flitsend spel van messen zag
Waarmee de ene mens de andere vermoordde

Ik droomde dat de messen werden weggegooid
Opeens was heel de wereld als herboren
Toen voelde ik de pijn van scherpe woorden
Die als pijlen werden rondgestrooid
Waarmee de ene mens de andere vermoordde

Ik droomde dat de woorden werden weggedaan
'k Zag eindelijk die nieuwe morgen gloren
En alles werd weer stil zoals het hoorde
Maar ik zag harten vol met haat
Waarmee de ene mens de andere vermoordde

Ik droomde dat de harten werden afgeschaft
Ik werd wakker en ik schreeuwde door de nacht
Geef mij een zuiver hart
Een zuiver hart
Geef mij een zuiver hart
Een zuiver hart
O geef mij een zuiver hart
Een zuiver hart
Geef mij...

Staat op: Het hart op de tong