Heimwee
Tekst & Muziek: Rikkert Zuiderveld

Een toren die de zon verduistert
Dit is het trotse Babylon
Iedereen praat en niemand luistert
En ik zou meedoen als ik kon
Maar ik ben niet capabel
Ik ben een banneling in Babel

En ik heb heimwee heimwee
Sinds ik hier ben gestrand
O ik heb heimwee heimwee
Naar een lang verloren land

Wij bouwen grootse kathedralen
Voor de god van geld en schone schijn
De welvaart fonkelt in de schalen
Maar als ik drink van deze wijn
Proef ik het bloed van Abel
Ik ben een banneling in Babel

En ik heb heimwee heimwee
Sinds ik hier ben gestrand
O ik heb heimwee heimwee
Naar een lang verloren land

Huizen vol met onbeminden
Straten vol genadelozen
Zoekers die geen antwoord vinden
Dan de doornen aan de rozen

De leegte valt niet meer te vullen
We zijn tot op het bot verdeeld
En wie zijn naaktheid wil verhullen
Knielt met de kudde voor het beeld
Van satelliet en kabel
Ik ben een banneling in Babel

En ik heb heimwee heimwee
Sinds ik hier ben gestrand
O ik heb heimwee heimwee
Naar een lang verloren land

Staat op: Van het water en de oever