Heilig Heilig
Tekstbewerking: Elly Zuiderveld
Muziek: Elly Zuiderveld & Dick Le Mair

Heilig heilig heilig is de Heer
De God van de hemelse machten
Hemel en aarde
Zijn vol van Uw heerlijkheid
Hosanna in de hoge
Gezegend is Hij die komt
In de naam van de Heer
Hosanna in de hoge
Hosanna in de hoge

Staat op: Geloven als een kind