Gloria
Tekst en muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Sanctus sanctus (heilig heilig)
Sanctus Dominus Deus Sabaoth (heilig is de Heere God)
Pleni sunt caeli et terra (hemel en aarde zijn vol)
Gloria tua (van Uw heerlijkheid)
Hosanna in excelsis (hosanna in de hoge)

Eeuwenlang geleden
In een donker dal
Zochten herders naar een kindje
In een arme stal
Nog maar pas geboren
Al zo lang verwacht
En er zongen engelenkoren
Door de nacht

Ze zongen gloria gloria
Voor het kindje klein en teer
Gloria gloria
Voor de allerhoogste Heer

Eeuwenlang geleden
Was ik er niet bij
Maar het wonder is gebleven
Ook voor jou en mij
Want datzelfde kindje
Uit die arme stal
Eren wij nu als de Koning
Van 't heelal

Wij zingen gloria gloria
Voor het kindje klein en teer
Gloria gloria
Voor de allerhoogste Heer

Staat op: Bewaar het in je hart, Een boom vol kerstliedjes, Een koning is geboren