Gideon Dappere Held
Tekst en muziek: Elly Zuiderveld-Nieman
(Richteren 7)

Dit is het lied van Gideon
en hoe hij van de Midjanieten won
Het begon met een engel
Die hem heeft verteld:
Gideon je bent een dappere held

Geen held op sokken geen twijfelaar
Geen watje wezel of weifelaar
Want wie met de Heer op weg wil gaan
Die wordt een dappere held van nu af aan

En Gideon zei: ik zal gaan - misschien
Maar laat me dan eerst een teken zien
Toen deed God het wonder
Met de schapenvacht
En Gideon riep: U hebt alle macht

Dus hij zocht een leger bij elkaar
Maar God ze: genoeg!
Stop het zoeken maar
En ieder die bang is voor geweld
Die mag naar huis voor hij wordt geveld

Ik wil geen held op sokken geen twijfelaar
Geen watje wezel of weifelaar
Maar wie met Mij op weg wil gaan
Die wordt een dappere held van nu af aan

Toen vluchtte het allergrootste deel
Maar de Heer zei:
Het zijn er nog veel te veel
Alleen wie water slurpen uit hun hand
Die heb ik nodig daarmee red ik het land

Dus Gideon koos driehonderd slurpers uit
Gaf ze een hoorn en een fakkel
In een lege kruik
En ze wonnen de strijd zoals was voorspeld
En ieder van hen werd een dappere held

Geen held op sokken gen twijfelaar
Geen watje wezel of weifelaar
Want wie met de Heer op weg wil gaan
Die wordt een dappere held van nu af aan

Dus ben jij niet bekend berucht of beroemd
Of word je op school
Soms een eitje genoemd
Denk dan: het gaat niet om macht of geld
Maar wie op God vertrouwt
die wordt een dappere held

Geen held op sokken geen twijfelaar
Geen watje wezel of weifelaar
Want wie met de Heer op weg wil gaan
Die wordt een dappere held van nu af aan

Staat op: Witte zwanen zwarte zwanen