Foto's

Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman
Muziek: Robin Zuiderveld

Kijk dat zijn wij                                                                       
D
aar op die grijsgetinte foto                      
D
icht bij elkaar                                                 
W
at waren we jong                                                                           
E
n daar sta jij                                                
B
ij onze paarsgeverfde auto                      
M
et je gitaar                                    
I
k weet wat je zong:                        
A
ltijd onderweg                                           
A
ltijd onderweg                                           

Kijk dat was ik                                             
D
aar met die dichtgeknepen ogen
E
n met m’n hand                                        
T
egen de zon                                    
H
ier ons gezin                                              
W
e hadden iets teveel bewogen    
D
aar op dat strand                          
V
lakbij Narbonne                            
A
ltijd onderweg                                           
A
ltijd onderweg                                           
A
chter de horizon                            

Het album is geen album meer                 
D
e foto’s liggen her en der verspreid                                                                  
D
e kinderen zijn geen kinderen meer      
A
lles losgelaten aan de tijd                        
V
oor alles is een tijd                                   

En dit zijn wij                                               

Staat Op: In Het Voorbijgaan