Eer Aan God
(Gloria)
Tekstbewerking: Elly Zuiderveld
Muziek: Elly Zuiderveld & Dick Le Mair

Eer aan God in de hoge
En vrede op aarde aan mensen
Waar Hij van houdt
Wij prijzen U
Wij zegenen U
Wij aanbidden U
Wij verheerlijken U
Wij danken U
Voor Uw grote heerlijkheid
Heer God hemelse koning
Gd almachtige Vader
Heer God Jezus Christus
Enige Zoon van God
Heer God Lam van God
Zoon van de Vader
Die de zonden van de wereld wegneemt
Ontferm U over ons
Die de zonden van de wereld wegneemt
Aanvaard ons gebed
Die zit aan de rechterhand van de Vader
Ontferm U over ons
Want U alleen bent heilig
U alleen de Heer
U alleen de hoogste Jezus Christus
Met de Heilige Geest
In de heerlijkheid van God
En het eeuwige leven
Amen


Staat op: Geloven als een kind