Een Schat In Aarden Vaten
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
(2 Korintiërs 4)

Al zijn we vervolgd, we zijn niet verlaten
Al dragen we boeien, toch zijn we vrij
Zowaar als ik leef, ik sterf alle dagen
Want Jezus wil groeien in mij
En we hebben een schat in aarden vaten
Een mens is zo breekbaar, hij is zo kapot
Maar die heerlijke kracht die alles te boven gaat
Is niet van ons maar van God
Is niet van ons maar van God

Al weet je geen raad, Jezus is zeker
Steeds in de druk, maar nooit in het nauw
Ga je met Jezus, dan drink je Zijn beker
Want Hij wil groeien in jou
En we hebben een schat in aarden vaten
Verbroken te worden gaat niet zonder pijn
Maar de schat blijft bewaard en in onze zwakheid
Kan Hij juist machtig zijn
Kan Hij juist machtig zijn

We hebben een schat in aarden vaten
Als alles vervalt dan breekt ook het vat
Maar we willen voor Hem ons leven hier laten
't Gaat Hem alleen om de schat
't Gaat Hem alleen om de schat

Staat op: Alles in alles