Een Land Van Vrede (Vrede Overal)
Tekst en muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Er is een land van vrede
Waar oorlog niet bestaat
Geen ziekte en geen honger
En geen kwaad
Vrede in je hart
En vrede in je hoofd
Wonen in het land
Dat is beloofd
(Het was jouw schuld!
Nee, jij begon! niet.. jij! niet jij!
Nou, rustig maar)

Er is een land van vrede
Daar is geen deur op slot
Daar woont een wijze koning
Onze God
Vrede in je hart
En vrede in je hoofd
Wonen in het land
Dat is beloofd
(Je bent een oen! je bent een sukkel!
ik krijg je nog wel, hoor!
Sstt.)

Dat mooie land van vrede
Komt ook door jou en mij
Als wij geen ruzie maken
Heel dichtbij
Vrede in je hart
En vrede in je hoofd
Wonen in het land
Dat is beloofd


Staat op: Elly en de Wiebelwagen (deel 3), Elly en de Wiebelwagen: Kerstfeest!