Een Brief
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld

Voor hen die mij lief zijn
En wie met mij leven
Wil ik een brief zijn
Door Christus geschreven
Dat wie hem zal lezen
De woorden vertrouwt
En zeker zal weten
Dat God van hem houdt

Met al wat mij lief is
Mijn lust en mijn leven
Wil ik een brief zijn
Door Christus geschreven
Dat wie met mij omgaat
Geen twijfel meer heeft
Maar zeker zal weten
Dat God om hem geeft

Staat op: Bewaar het in je hart