Eeh... Even Denken
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld

Wie kent God het best
Wie zwak is of wie sterk is
Wie altijd populair is
Of wie wordt weggepest
Wie kent God het best

Eeh... even denken

Wie zocht Jezus op
De machtige en rijken
Die met hun centen prijken
Of armen zoals Job
Wie zocht Jezus op

Eeh... even denken

Waar houdt Jezus van
Wie goed is of wie fout is
Wie nooit 'es dom of stout is
Of wie het zelf niet kan
Waar houdt Jezus van

Eeh... even denken

Wat zou Jezus doen
Als Hij bij ons zou wonen
Zou Hij zichzelf vertonen
Bij mensen vol fatsoen
Of zat Hij bij gewoon een
Zwerver in 't plantsoen
Wat zou Jezus doen

Eeh... even denken

Staat op: Bewaar het in je hart