Drukdrukdruk
Tekst en muziek: Elly Zuideveld-Nieman

Drukdrukdruk,
Drukdrukdruk,
Altijd druk zijn,
Altijd druk zijn
Brengt je geen geluk

Stil stil,
Stil stil,
Rustig zitten,
Rustig zitten,
Horen wat Gd wil

Luister luister allemaal,
Luister naar een mooi verhaal,
Luister goed en droom ervan
Wat je later worden kan

Drukdrukdruk...

Stil stil...
Wees maar stil en luister goed,
Denk niet altijd wat je moet,
Blij zijn dat je leven mag,
Blij zijn met een nieuwe dag

Drukdrukdruk...

Stil stil...

Staat op: Elly en de Wiebelwagen