Dochter Van Sion
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
(Sefanja 3 : 14 - 18)

In de late regen wacht ik op U
En ik vraag U: zegen mij
'k Heb zo veel gekregen
Maar waar bent U
Alles keert zich tegen mij
Laat me altijd bij U zijn
Heer, verlos me van de pijn
Vader, ik heb heimwee naar U
O kom nu, kom nu

Jubel, dochter van Sion
Juich Israël
Verheug U, wees vrolijk
Dochter van Jeruzalem
De Here nam uw gerichten weg
Hij heeft uw vijand verjaagd
De Koning is in uw midden
Vrees dus geen kwaad
Vrees niet, Sion
Heft uw handen omhoog
De Here is in uw midden
Een held die verlost
Hij verblijdt zicht vol vreugde over u
Hij zal zwijgen in zijn liefde over u
Hij zal juichen met gejubel over u'
Dochter van Jeruzalem
Dochter van Jeruzalem

In de late regen
Vond ik U weer
Dank U voor de zegen, Heer
'k Hoef niet meer te vrezen
U bent bij mij
Ook al valt de regen neer
Ik wil altijd bij u zijn
- Ik blijf in jou, voor altijd
Voor altijd geborgen in U
- Waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn
'k Wil Uw dienaar zijn
- Volg Mij
Waar U ook gaat
- Kom en volg Mij
Waar U gaat, daar zal ik zijn
- Volg Mij

Staat op: De late regen, Eigen keuze (deel 1)