Djip Yn My
Tekst en muzyk: Rikkert Zuiderveld
Oersetting: Syb van der Ploeg

Djip djip yn my
Dêr is in plakje
Dêr kin net ien by
Djip djip yn my
Dêr is in plakje
Dêr kin net ien by

Djip djip yn my
Dêr brânt in flamke
Dêr brânt in flamke
Sa bliid sa heech
Sa djip yn my

Staat op: Bûter, brea en... Elly & Rikkert