Dingen Dingen
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld
(Efeziërs 6:4 en Colossenzen 3:6)

Dingen dingen dingen
Dingen dingen dingen
't Is toch om te huilen
Om je zakdoek uit te wringen

Dingen dingen dingen
Dingen dingen dingen
Nee niet op de tafel doen
Dan krijg ej van die kringen
Pas toch op je kleren
En als ej dat maar laat
Afblijven hoor jong
Zo krijg je krassen op de plaat

Dingen dingen dingen
Dingen dingen dingen
Wees nou toch voorzichtig
En sta niet zo te dringen
Zit niet zo te bonken
Bij dat dure apparaat
Ga es uit de weg
Zo krijg je krassen op de plaat

Dingen dingen dingen
Dingen dingen dingen
Blijf daar met je vingers af
En loop niet zo te springen
Kijk nou toch es wat je doet
Zo'n ding kost wel drie mille
Zag je dan niet stommeling
Wat daar bijna viel
Kijk es uit je doppen
Of ben je soms debiel
Pas maar op hoor pap
Zo krijg ik krassen op mijn ziel
Krassen op mijn ziel

Dingen dingen dingen...

Staat op: Daar gaan we dan