De Zwaluw

Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld

Een dag in het voorjaar    
D
e wereld is groen             
N
og zoveel te willen                      
N
og zoveel te doen             
H
oe kan ik weten                           
H
oe lang mij nog rest                    
E
n de zwaluw komt           
T
erug naar zijn nest                       

Een dag in de zomer
Van zilver en goud
Het leven is simpel
Ik voel me niet oud
De tijd is als honing
Die smelt op mijn tong
En de zwaluw zingt
Zingt voor zijn jong

Een dag in het najaar
Roodkoper en bruin
Een langzame schaduw
Daalt neer in mijn tuin
Hoe lang wou je jong zijn
Zo lang als je kon
En de zwaluw vlucht
Weg naar de zon

Een dag in het voorjaar
De wereld is groen
Nog zoveel te willen
Nog zoveel te doen
Hoe kan ik weten
Hoe lang mij nog rest
En de zwaluw komt
Terug naar zijn nest

Staat op: In Het Voorbijgaan