De Weg, De Waarheid En Het Leven
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

Toen ik klein was had ik dromen
Van een hemels paradijs
Waar ik eens terecht zou komen
Na een hele lange reis
O er waren zoveel wegen
Ik ging ze één voor één
En ik kwam van alles tegen
Maar ze leidden nergens heen
Ze leidden nergens heen

Naar de waarheid wou ik zoeken
Want ik wist dat die bestond
En ik las in dikke boeken
Tot ik dacht dat ik het vond
En ik dronk met volle teugen
Maar m'n vreugde werd verdriet
Want ik leefde in de leugen
De waarheid zag ik niet
De waarheid vond ik niet

Ik verlangde naar het leven
En ik dacht: dan ben ik vrij
Meestal duurde het maar even
Dan ging het weer voorbij
Ik heb overal gezworven
Door een onbekend gebied
Ik ben duizendmaal gestorven
Het leven vond ik niet
Het leven vond ik niet

Toen ik niets meer had te dromen
Aan het einde van de reis
Mocht ik bij m'n Vader komen
In Z'n hemels
Hij vergaf mij al m'n zonden
Heeft me van mijzelf bevrijd
Toen heb ik de weg gevonden
't Is Jezus die mij leidt
't Is Jezus die mij leidt

Staat op: Al je haren zijn geteld, Eigen keuze (deel 1)