De Weg, De Waarheid En Het Leven
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

Toen ik klein was had ik dromen

Van een hemels paradijs

Waar ik eens terecht zou komen

Na een hele lange reis

O er waren zoveel wegen

Ik ging ze één voor één

En ik kwam van alles tegen

Maar ze leidden nergens heen

Ze leidden nergens heen

Naar de waarheid wou ik zoeken

Want ik wist dat die bestond

En ik las in dikke boeken

Tot ik dacht dat ik het vond

En ik dronk met volle teugen

Maar m'n vreugde werd verdriet

Want ik leefde in de leugen

De waarheid zag ik niet

De waarheid vond ik niet

Ik verlangde naar het leven

En ik dacht: dan ben ik vrij

Meestal duurde het maar even

Dan ging het weer voorbij

Ik heb overal gezworven

Door een onbekend gebied

Ik ben duizendmaal gestorven

Het leven vond ik niet

Het leven vond ik niet

Toen ik niets meer had te dromen

Aan het einde van de reis

Mocht ik bij m'n Vader komen

In Z'n hemels paradijs

Hij vergaf mij al m'n zonden

Heeft me van mijzelf bevrijd

Toen heb ik de weg gevonden

't Is Jezus die mij leidt

't Is Jezus die mij leidt

Staat op: Al je haren zijn geteld, Eigen keuze (deel 1)