De Vos
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld

Er was er 'es een kippetje
Dat leefde vrij en blij
Met honderd and're kippetjes
Op een boerderij

Nu was er bij die boerderij
Een prachtig stukje bos
Daar woonden veertig rovers in
En ééntje was de vos

En op een dag rond etenstijd
Riep de vos: 'verhip
Weet je waar ik trek in heb?
Een lekker stukje kip'

Dus kroop hij toen het donker werd
Heel stiekem door het hek
En greep het arme kippetje
Zomaar in haar nek

'Genade' riep het ki8ppetje
'Voordat je mij iets doet
Ik heb hier zeven kuikentjes
Waar ik voor zorgen moet'

Er kwamen dikke tranen
In de ogen van de vos
Dus gaf hij haar genade
En liet het kipje los

'Ik dank je' zei het kippetje
'Dat jij mij hebt gered
Voor jou bak ik nu elke dag
Een grote omelet'

Staat op: De ark van Stekeltje gaat op reis