De Poppen Aan Het Dansen
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld

Ik werd geboren in een poppenkraam
Daar zag ik allerhande poppen staan
De oude poppenkoopman ging op reis
De poppen raakten van de wijs
De sterkste sloeg de zwakke poppen dood
En gaf de armste de genadestoot
De mooiste ging volkomen uit haar bol
De rijkste stak z'n zakken vol

De poppen aan het dansen
Meneer Jansen is aan 't sjansen met een franse,
Een romance in de knop
De poppen aan het dansen
Tante Ans doet een seance
En raakt helemaal in trance, wat een snob
De poppen aan het dansen,
Dikke Hans is aan 't schransen
En propt zeven vette ganzen in z'n krop
Heel de poppenkraam staat op z'n kop
Heel de poppenkraam staat op z'n kop

Maar op een avond scheurde het gordijn
De poppen zwegen want wie zou daar zijn
En zij verstopten al hun speelgoed vlug
De poppenkoopman was terug
Hij zei: Wie hier probeert de baas te zijn
Die moet de minste en de laatste zijn
En wie er onderlag komt bovenop
We zetten alles op z'n kop

De poppen aan het dansen,
Rijke Frans verrijkt z'n kansen
En verlaat het ondermaanse wat een strop
De poppen aan het dansen,
Arme Jans wordt veel meer mans
En staat met gouden lauwerkransen aan de top
De poppen aan het dansen
't Is een grote renaissance
Zelfs de dode poppen dansen en staan op
Heel de poppenkraam staat op z'n kop
Heel de poppenkraam staat op z'n kop

Staat op: Koorddanser