De Leeuw Van Juda
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
(Openbaringen 5 : 5 en 1 Korinthiërs 15)

Stil en geduldig
Liet Hij zich slaan
Als een onschuldig lam
Is Hij naar 't graf gegaan
Maar de dood, hoe machtig ook
Kon Hem niet aan
Jezus, de leeuw van Juda
Hij is opgestaan

De dood is tenietgedaan
Jezus is opgestaan
Jezus, de leeuw van Juda
Overwon de dood

Ook ik ben bang geweest
Om dood te gaan
Voordat ik eindelijk wist
Wat Jezus heeft gedaan
Nu ben 'k niet bang meer
Voor dood of pijn
Want ik verlang ernaar
Bij Hem in 't licht te zijn

De dood is tenietgedaan
Jezus is opgestaan
Jezus, de leeuw van Juda
Overwon de dood

De bazuin zal klinken
En wij zullen gaan
En ons kleed zal blinkend wit zijn
Als we voor Hem staan
Daar is onze woning
Een eeuwig huis
Prijs onze Koning
Hij bracht ons thuis

(refrein)

Staat op: De late regen, Eigen keuze (deel 1)