De Geest Des Heren
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
(2 Samuél 23, Jesaja 9 en Johannes 16)

De Geest des Heren is op mij
Zijn woord is op mijn tong
Hij is een heerser over volken
Hij is als het morgenlicht
Bij het opgaan van de zon
Hij is als een morgen zonder wolken
En Hij is Heer, Hij is Koning
Davids Zoon, Wonderbare Raadsman
Eeuwige Vader, Vredevorst
Ik heb Hem lief...

Nog veel heb Ik je te zeggen
Maar je kunt het nu niet dragen
Maar wanneer Hij komt, de Geest der waarheid
Zal Hij je de weg wijzen tot de volle waarheid
Want hij zal niet uit zichzelf spreken
Maar al wat Hij hoort zal Hij spreken
En de toekomst zal Hij je verkondigen

Staat op: Al je haren zijn geteld