Dank U Voor Alles
Tekst & Muziek: Rikkert Zuiderveld

Dank U voor alles wat U hebt bedacht
Dank U dank U
De velden vol bloemen de bergen vol kracht
Dank U dank U
De zeeën vol water de stranden zo zacht
Dank U dank U
De zon voor de dagen de maan voor de nacht
Dank U voor alles
Wat U hebt bedacht

Dank U voor alles wat U hebt volbracht
Dank U dank U
U werd als een lam voor de zonde geslacht
Dank U dank U
Nu bent U de koning vol luister en macht
Dank U dank U
En straks zult U komen voor wie U verwacht
Dank U voor alles
Wat U hebt volbracht

Staat op: Spiksplinternieuw