Brief Van Alexander
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld

In een betonnen wildernis
Ben ik als vuilnis neergesmeten
Of ik een beest was en bezeten
Een ding van geen betekenis
Men noemt dit een gevangenis
De kou  heeft alles kaal gevreten
Maar nog het zwaarst van alles is
Dat men mij is vergeten

Het was om mijn getuigenis
Dat mij dit lot is toegemeten
Ik heb mijn tanden stukgebeten
Op 't eten dat geen eten is
Ik heb geen brief geen beeltenis
Van hen die mijn verwanten heten
En die 'k het meest van alles mis
Of zijn ze mij vergeten

Ik doe u een bekentenis
Want het druk zwaar op mijn geweten
Ik heb mijn polsen stuk gereten
Dus vraag ik u vergiffenis
Maar in de diepste duisternis
Toen alles doof leek voor mijn kreten
Wist ik tot mijn ontsteltenis
Dat men mij is vergeten

Herhaalt zich de geschiedenis
Van Gods gezanten en profeten
Ben ik gebroken en versleten
Nog altijd zijn gelijkenis
En gebroken en versleten
Nog altijd zijn gelijkernis
En als het uw gewoonte is
Het brood te breken en te eten
Doe dat tot mijn gedachtenis
Of bent u mij vergeten


Staat op: Brief van Alexander/Yuli