Bij Elkaar
Tekst en muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Voor jou die bij mij past
Die de was opvouwt,
Sonnetten schrijf en bij het maaien van het gras
De madeliefjes laat staan.

Je was er altijd al
Lang voordat ik je vond
Wist ik dat jij bestond
Als adem in mijn mond

Je was er altijd al
Ik nam je altijd waar
Soms in een klein gebaar
Als handen door mijn haar
We horen bij elkaar
We horen bij elkaar

Als sterren bij planeten
Alsstenen op de grond
Als bomen in de regen
Als adem in mijn mond

Je was er altijd al
Ook op die najaarsdag
Toen ik je ogen zag
En wegsmolt in je lach

Je was er altijd al
En ik ging met je mee
Toen telden we voor twee
We deelden wel en wee
We horen bij elkaar
We horen bij elkaar

Zo hebben we geleefd
Gelachgten geleden
Gestunteld en gestreden
Gebogen en gebeden

Al alles is gedaan
En alles is voorbij
Dan ben ik nog in jou
Dan ben jij nog in mij

Als alles is gezegd
En alles afgerond
Dan leef jij in mij door
Als adem in mijn mond

Al ben ik hier en ben jij daar
Of ben jij hier en ben ik daar
We horen bij elkaar
We horen bij elkaar

Staat op: Circusprinses