1, 2, 3
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

Eén is God alleen
Twee is het allereerste mensenpaar
Drie is de Vader, de Zoon en de Geest
Vier de seizoenen van het jaar
Vijf zijn de broden die de Heer verdeelde
Zes stenen vaten waarin water werd tot wijn
Zeven dagen om de Heer te danken
'k Ben zo blij dat ik zijn kind mag zijn

Eén is God alleen
Twee stenen tafelen die Hij Mozes gaf
Drie zijn de vaderen van Israël
Vier dat is vijf met één eraf
Vijf gladde stenen in de hand van David
Zes zijn de dagen waarin God de wereld scheip
Zeven de rustdag die Hij gaf voor iedereen
En één is God alleen

Staat op: Kom en zie, Een boom vol liedjes (deel 3)